نوآوران امین
1399/08/12
17:21
سرمایه گذاری ساختمان نوین(#وثنو) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 637 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در م...

سرمایه گذاری ساختمان نوین(#وثنو)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۶۳۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۱۲,۶۹۵ میلیون ریال به مبلغ ۱,۵۶۶,۶۱۵ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۶۹۳ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۲۵۸۳ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0