سیگنال طلایی
1399/10/09
12:15
سود کردن دیگه در این بازار مثل قبل و به راحتی چند ماه پیش نیست اشتباه قدم برداری سرمایت رفته دولت هم همینو میخواد دولت قصد رد سوزوندن نقدینگی ها دا...

سود کردن دیگه در این بازار مثل قبل و به راحتی چند ماه پیش نیست اشتباه قدم برداری سرمایت رفته دولت هم همینو میخواد دولت قصد رد سوزوندن نقدینگی ها داره برای کنترل تورم و ایجاد رکود در کشو


انتهای خبر

0
0