بهنام صمدی
1399/08/25
11:12
نمی‌شود که تا بازار می‌خواهد جانی بگیرد برخی حقوقی‌ها با عرضه‌های پرحجم نفسش را بگیرند سهام عدالت هم که تبدیل به استخوان لای زخم شده است، بنابرای...

نمی‌شود که تا بازار می‌خواهد جانی بگیرد برخی حقوقی‌ها با عرضه‌های پرحجم نفسش را بگیرندسهام عدالت هم که تبدیل به استخوان لای زخم شده است، بنابراین باید تا زمانی که بازار جان نگرفته فروشش متوقف شودبورس از کمبود نقدینگی رنج می‌برد، این #سهام_عدالت را هم بر سرش آوار کردند


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0