بورسینه
1399/09/19
10:01
🔹در ساعت ۹ و ۴۰دقیقه جمع صف‌های خرید حدود سه هزار و ۲۷۰میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش بیش از ۷۴۵میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشا...

🔹در ساعت ۹ و ۴۰دقیقه جمع صف‌های خرید حدود سه هزار و ۲۷۰میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش بیش از ۷۴۵میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات خریدی که در سیستم معاملات ثبت شده به حدود دو هزار و ۵۲۰میلیارد تومان می‌رسد.🔹تا این ساعت بیشترین تقاضا در صفوف خرید #چخزر، #خودکفا و #شکبیر به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام صنایع چوب خزر کاسپین بیش از ۲۳۰میلیارد تومان سفارش خرید وجود دارد، بیشترین عرضه نیز در صفوف فروش #فوکا، #گشان و #فاهواز در نوبت انتظار است.🔹ارزش ۱۰ صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع حدود هزار و ۹۰میلیارد تومان (۳۳درصد کل) و ۱۰ صف فروش برتر ۶۵۵میلیارد تومان (۸۸درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در ۷۳نماد و حجم صف‌های فروش در ۷نماد بیش از ۱۰میلیارد تومان بوده است.گفتنی است حجم صف صنایع چوب خزر کاسپین (#چخزر) به ۴۲.۲درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.🔹«محصولات شیمیایی» محبوب‌ترین صنعت امروز با خالص تقاضای بیش از ۳۴۰میلیارد تومان است و پس از آن گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی» قرار دارد که برآیند سفارشات خرید آن حدود ۲۸۰میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه «هتل و رستوران» با فشار فروش ۱۱۵میلیارد تومانی همراه است.🔹 این جدول حدود ۳۶درصد از چهار هزار و ۱۰میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع چهار هزار و ۱۸۵میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن ۹۶درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به ۸هزار و ۱۹۵میلیارد تومان خواهد رسید.


#بورسینه

انتهای خبر

0
0