همفکران
1399/11/14
13:55
#کدال #شفاف_سازی #خراسان 📌احتراما، عطف به نامه مورخ 1399/11/11 با موضوع انتشار درآمد هر سهم آن اداره محترم، به استحضار می رساند با توجه به روند ...

#کدال


#شفاف_سازی


#خراسان📌احتراما، عطف به نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ با موضوع انتشار درآمد هر سهم آن اداره محترم، به استحضار می رساند با توجه به روند عملیات تولید و فروش جاری، پیش بینی می شود سود هر سهم این شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ مبلغ ۸,۵۳۰ ریال باشد.انتهای خبر

0
0