پارسیس تحلیل
1399/08/13
08:53
نخستین شمارش آرا/ نتیجه انتخابات در روستای کوچک «دیکس ویل ناچ»: ۵ نفر شرکت کردند؛ هر ۵ رای به بایدن/انتخاب

نخستین شمارش آرا/ نتیجه انتخابات در روستای کوچک «دیکس ویل ناچ»: ۵ نفر شرکت کردند؛ هر ۵ رای به بایدن/انتخاب


انتهای خبر

0
0