کدال۳۶۰
1401/02/17
13:19
#توریل گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت توکا ریل با فایل های پیوست منتشر شد 1...

#توریل


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت توکا ریل با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۲-۱۷ ۱۳:۱۹:۵۶ (۸۷۸۰۷۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0