مهدی رضایتی
1400/08/24
13:12
#سنگ_آهن برآورد تقریبی از آخرین وضعیت سنگ آهنی ها و هلدینگ های سنگ آهنی. ◾️ریسک نرخ انرژی به اندازه دیگر صنایع برای سنگ آهن اهمیت ندارد. ◾️رقم ...

#سنگ_آهنبرآورد تقریبی از آخرین وضعیت سنگ آهنی ها و هلدینگ های سنگ آهنی.◾️ریسک نرخ انرژی به اندازه دیگر صنایع برای سنگ آهن اهمیت ندارد.◾️رقم بهره مالکانه فعلی منطقی است اما به هر حال ریسک افزایش آن وجود دارد.◾️رشد قیمت جهانی سنگ آهن موجب رشد ضرایب نرخ فروش داخلی این صنعت شد، ممکن است با افت سنگ آهن فولادیها خواستار کاهش ضرایب شوند. هر چند کمبود عرضه سنگ داخلی می تواند چانه زنی سنگ آهنی ها را بیشتر کند.◾️ریسک ذخایر سنگ آهن چقدر است؟ برآوردی از این ریسک نداریم!کگل زیرمجموعه های خوبی دارد و کچاد کنور کگهر ساختار بهای تمام شده بهتری دارند که رشد دلار اهرم بهتری پبدا می کنند.واحیا هم که درگیر تقسیم سود کم است همینطور پیش برود با همین سیاست تقسیم سود هم جذاب می شود!!
انتهای خبر

0
0