پارسیس تحلیل
1399/10/05
22:15
#اختصاصی بیشترین ورود نقدینگی حقیقی در کدام نمادها بوده است؟ پ.ن: در این لیست حق تقدم وجود ندارد. در بازار 3 دی 1399، بیشترین تغییر مالکیت از ح...

#اختصاصیبیشترین ورود نقدینگی حقیقی در کدام نمادها بوده است؟پ.ن: در این لیست حق تقدم وجود ندارد.در بازار ۳ دی ۱۳۹۹، بیشترین تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی (ورود نقدینگی حقیقی) به سمت شرکتهای فوق است. (مبالغ به میلیارد تومان است)/کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0