کدال۳۶۰
1400/05/26
23:04
#قشیر ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/12/30 🔹 تاریخ جلسه: 1400/05/26 ساعت 11:00 ...

#قشیر


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۳۲۸🔹 سود نقدی هر سهم: ۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۱۰۸,۰۷۷ میلیون ریال۱۴۰۰-۰۵-۲۶ ۲۳:۰۴:۵۰ (۷۸۳۷۷۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0