بورس۲۴
1400/12/25
12:06
«ثاخت» در نیمه نخست چقدر فروش داشت؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بین المللی توسعه ساختمان در مدت ۶ ماهه منتهی به اسفند حدود ۱۹ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.

«ثاخت» در نیمه نخست چقدر فروش داشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بین المللی توسعه ساختمان در مدت ۶ ماهه منتهی به اسفند حدود ۱۹ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد. هم چنین در اسفند ماه درآمد این شرکت ۱۳ میلیارد تومان بود.


ثاخ
انتهای خبر

0
0