سنا
1399/08/11
09:21
ارزش بازار "فارس" ۳۱۳ هزار میلیارد افزایش یافت

ارزش بازار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، با افزایش ۳۱۳ هزار و ۶۱۵ میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال به یک بیلیون و ۶۴۳ هزار و ۸۶۴ میلیارد و ۵۹۶ میلیون ریال رسید.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سرمایه ثبت شده ۱۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد.


شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال و ارزش بازار معادل یک بیلیون و ۳۳۰ هزار و ۲۴۸ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت .


بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با کاهش ۱۸۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال به ۵۲ هزار و ۳۱۸ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز با افزایش ۳۱۳ هزار و ۶۱۵ میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال معادل یک بیلیون و ۶۴۳ هزار و ۸۶۴ میلیارد و ۵۹۶ میلیون ریال محاسبه شد .


" فارس" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۱۹۶ میلیارد و ۳۰۴ میلیون ریال به مبلغ ۲۰۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۵ میلیارد و ۶۷۶ میلیون ریال سود کسب کرد .


شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس طی دوره یک ماهه منتهی به مهر ماه سهام هیچ شرکت بورسی را خریداری نکرد .


انتهای خبر

0
0