نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/11/14
11:29
با نزدیک شدن به حمایت اول شاخص کل، تقاضا در بازار به شدت زیاد شده امیدواریم فردا بازار سبزی داشته باشیم

با نزدیک شدن به حمایت اول شاخص کل، تقاضا در بازار به شدت زیاد شده امیدواریم فردا بازار سبزی داشته باشیم


انتهای خبر

0
0