بورسینه
1399/09/16
13:03
🔹حقیقی‌ها حدود ۷۶۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۲۰هزار و ۴۱۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۸ درصد یعنی ۱۷هزار و ۹۳۰ میل...

🔹حقیقی‌ها حدود ۷۶۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۲۰هزار و ۴۱۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۸ درصد یعنی ۱۷هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۴ درصد از کل معاملات شد.🔹بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فرآورده‌های نفتی»، «خودرو و ساخت قطعات» و «شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «هتل و رستوران» به نفع حقوقی‌ها تمام شد.🔹سه نماد #خودرو، #شپنا و #شستا لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به #وتجارت، #سمگا و #وپاسار معطوف بود.🔹مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری شرکت ایران خودرو معادل ۱۱۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی بانک تجارت با برتری ۷۵میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.🔹امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۹۴نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۰۵نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول هزار و ۵۴۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۸۰۰میلیارد تومان بود.


#بورسینه

انتهای خبر

0
0