سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1399/09/23
10:04
سبجنو منفی های سهم خریدیم 👌 جمعا 20 میلیون سهم شناوری داره که شناور واقعی این 20 میلیون هم زیر 10 میلیون سهمه

سبجنو


منفی های سهم خریدیم 👌


جمعا ۲۰ میلیون سهم شناوری داره که شناور واقعی این ۲۰ میلیون هم زیر ۱۰ میلیون سهمهانتهای خبر

0
0