مهدی ساسانی
1399/08/12
08:52
شباهت این دو تصویر در این است که عده ای در هر دو تصویر در حال فرود بر روی سرسره با سرعت بالا هستند ولی تفاوت در این است در تصویر بالا مردمش دارند...

شباهت این دو تصویر در این است که عده ای در هر دو تصویر در حال فرود بر روی سرسره با سرعت بالا هستندولی تفاوت در این است در تصویر بالا مردمش دارند لذت میبرند در تصویر پایین سهامدارانش دارند نابود میشن 😔
رییس جمهور ایران : مردم همه چیز را به بورس بسپارندانتهای خبر

0
0