پیامهای ناظر بازار
1399/08/18
12:47
توقف نماد (پخش۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (پخش۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت پخش البرز متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت ۱۰:۰۰ جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
انتهای خبر

0
0