بتاسهم
1399/11/08
15:50
♦️وزیر اقتصاد هم از دخالت های غیر حرفه ای در بورس گفت دژپسند خطاب به رئيس مستعي بورس: 🔹متاسفانه به من اعتماد نکردند و استعفاي دوم را در رسانه پخش ...

♦️وزیر اقتصاد هم از دخالت های غیر حرفه ای در بورس گفت


دژپسند خطاب به رییس مستعی بورس:


🔹متاسفانه به من اعتماد نکردند و استعفای دوم را در رسانه پخش کردند


🔹البته متاسفانه من به ایشان حق می دهم


🔺 برخوردها، دخالت های و اظهار نظرهای غیر حرفه ای در بورس مانع از تعادل بخشی ایشان به بازار می شانتهای خبر

0
0