کدال۳۶۰
1401/03/10
12:24
#خمهر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت مهرکام پارس - نماد: خمهر 1401-03-10 12:24:45 ...

#خمهر


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت مهرکام پارس - نماد: خمهر۱۴۰۱-۰۳-۱۰ ۱۲:۲۴:۴۵ (۸۹۱۴۵۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0