بتاسهم
1401/06/02
20:35
آمریکا: پاسخ به نظرات ایران را ارسال کردیم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: 🔹 بررسی‌های ما از نظرات ایران به پایان رسیده است. ما امروز به اتحادیه اروپا ...

آمریکا: پاسخ به نظرات ایران را ارسال کردیم


سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:


🔹 بررسی‌های ما از نظرات ایران به پایان رسیده است. ما امروز به اتحادیه اروپا پاسخ دادیم.انتهای خبر

0
0