بلومبرگ فارسی
1399/08/21
12:31
🔴 تیتر اصلی نیویورک تایمز: مسئولان هیچ اثری از تقلب در انتخابات پیدانکرده اند. طبق اخبار رسیده از میان 12 دادخواست بررسی تقلب، ترامپ در هر 12 پرو...

🔴 تیتر اصلی نیویورک تایمز:مسیولان هیچ اثری از تقلب در انتخابات پیدانکرده اند.طبق اخبار رسیده از میان ۱۲ دادخواست بررسی تقلب، ترامپ در هر ۱۲ پرونده شکست خورد.☑️


بلومبرگ فارسی✔️انتهای خبر

0
0