پارسیس تحلیل
1399/10/09
13:00
ارزش معاملات #خرد امروز بازار (سهام+حق تقدم) 17623 میلیارد تومان بود. در نمودار فوق، ارزش معاملات خرد از ابتدای آبان 1399 قابل مشاهده است. کانال تح...

ارزش معاملات #خرد امروز بازار (سهام+حق تقدم) ۱۷۶۲۳ میلیارد تومان بود. در نمودار فوق، ارزش معاملات خرد از ابتدای آبان ۱۳۹۹ قابل مشاهده است. کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0