نوآوران امین
1399/08/11
13:10
مهرکام پارس(#خمهر) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ✅ افزایش 111 درصدی درآمدهای عملی...

مهرکام پارس(#خمهر)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)✅ افزایش ۱۱۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۶۳۴,۵۱۲ میلیون ریال به مبلغ ۵,۵۴۶,۷۵۵ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۰۱ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0