بورس۲۴
1401/01/06
08:35
فروش ۵۸ میلیارد تومانی «سدور»در اسفند ماه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان دورود در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ حدود ۴۰۳ میلیارد تومان فروش داشته است .

فروش 58 میلیارد تومانی «سدور»در اسفند ماه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان دورود در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ حدود ۴۰۳ میلیارد تومان فروش داشته است . که از این مبلغ ۵۸ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۱۲ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد داشته است.

سدور
انتهای خبر

0
0