همفکران
1401/03/01
09:33
#مجمع #فزر 📌به گزارش همفکران در ادامه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پویان زرکان آق گفته شد؛ ✅شرکت موفق به تولید برداشت کان سنگ کم عیار و پیگیری اخد...

#مجمع


#فزر📌به گزارش همفکران در ادامه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پویان زرکان آق گفته شد؛✅شرکت موفق به تولید برداشت کان سنگ کم عیار و پیگیری اخد پروانه جدید معدن شده است.✅رکورد فروش شکسته شد و همزمان با فروش داخلی و صادراتی فروش به بانک مرکزی نیز اجرایی گردید و شهام شرکت در بازار اول فرابورس عرضه اولیه شد و این شرکت به اولین معدن طلا در بازار سرمایه مبدل شد.
✅دستاورد های شرکت:


تمدید پروانه معدن طلا، فروش بی سابقه و‌کورد شکنی و‌نقریبا ۲ تن طلا فروخته شد با ارزش ۲۴۰۰ میلیارد تومان ، همچنین فزر ۶۹۰ تومان به ازای هر سهم سود ساخته است.✅معافیت مالیاتی ۲۰ ساله شرکت نیز تصویب شده است.✅مالکیت و درصد سهامدارای بیش از ۹۹ درصد در اختیار شرکت فزر است.✅سال ۹۳ و ۹۸ شرکت افزایش سرمایه داشته است و تمام از محل مطالبات خال شده سهامداران و اورده نقدی صورت گرفته استاین شرکت ۵ معدن در اختیار دارد.Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0