بورس نامه
1399/10/10
10:26
#قاسم هم در منفی ها جذابه قدرت خریدار و فروشنده تقریبا برابر ☑️

#قاسم هم در منفی ها جذابه


قدرت خریدار و فروشنده تقریبا برابر ☑️انتهای خبر

0
0