بولتن اقتصادی
1399/10/06
17:31
خروج پول حقیقی از صندوق های درآمد ثابت برای چهارمین روز متوالی امروز شاهد خروج 52 میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت د...

خروج پول حقیقی از صندوق های درآمد ثابت برای چهارمین روز متوالیامروز شاهد خروج ۵۲ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت در بازار بوده ایم./کانال تحلیلی پارسیس

انتهای خبر

0
0