آواتحلیل
1399/11/14
21:24
#کزغال ✅ تعداد کل سهام شرکت:2.000.000.000 ✅ 10 درصد شرکت توسط سهام داران عرضه می شود ✅ تعداد سهام قابل عرضه به عموم مردم در روز عرضه اولیه: 200...

#کزغال✅ تعداد کل سهام شرکت:۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰✅ ۱۰ درصد شرکت توسط سهام داران عرضه می شود✅ تعداد سهام قابل عرضه به عموم مردم در روز عرضه اولیه: ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم✅ دامنه قیمت: ۱۹۵۰۰ ریال تا ۲۰۵۰۰ ریال✅ حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص: ۶۰ سهم✅ در صورت شرکت ۳.۵ تا ۵ میلیون نفری، تعداد ۴۰ تا ۵۷ سهم به هر کد بورسی اختصاص می‌یابد و برای آن نقدینگی حدود ۸۲ الی ۱۱۷ هزار تومان لازم است.✅ حداکثر نقدینگی مورد نیاز ۱۲۳ هزار تومان است.انتهای خبر

0
0