مبین تحلیل
1399/10/07
09:45
📌#شفن 🔸پتروشیمی فناوران با ظرفیت 1،000،000 تنی و سرمایه ثبت شده 950 میلیارد ریالی در آذر ماه درآمد 588 میلیارد تومانی داشته که نسبت به آبان ماه ، ر...

📌#شفن


🔸پتروشیمی فناوران با ظرفیت ۱،۰۰۰،۰۰۰ تنی و سرمایه ثبت شده ۹۵۰ میلیارد ریالی در آذر ماه درآمد ۵۸۸ میلیارد تومانی داشته که نسبت به آبان ماه ، رشد ۷ درصدی را تجربه کرده است.


🔸شفن،بیش از ۶۵ درصد تولیداتش را به چین و کسور های همسایه صادر میکند.نرخ فروش صادراتی متانول در آبان سال جاری حدود ۵،۶۴۴ تومان به ازای هر کیلوگرم متانول بوده است که در آذر ماه با رشد ۲۵ درصدی به حدود ۷،۱۳۳ تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است.


🔸نرخ صادراتی متانول پتروشیمی فناوران مطابق نرخ جهانی متانول است که به همین علت رشد مبلغی فروش خوبی را ثبت کرده است.


🔸این پتروشیمی در پاییز سال جاری فروشی بیش از ۵۰ درصد کل درآمد های سال گذشته را محقق نموده است و بهترین فصل را در سال جاری رقم زده است.


🔸با تداوم روند فروش ماهانه در آینده، رسیدن به درآمد ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری دور انتظار نمیباشد.انتهای خبر

0
0