بتاسهم
1399/10/05
19:11
#بزاگرس خیلی اهل درامد در نیمه دوم نیست و بیشتر مثل بقیه نیروکاه ها تابستانی است ولی در هر صورت 104 میلیارد ریال فروش اذر بوده و 9 ماهه به 1406 می...

#بزاگرس خیلی اهل درامد در نیمه دوم نیست و بیشتر مثل بقیه نیروکاه ها تابستانی است ولی در هر صورت ۱۰۴ میلیارد ریال فروش اذر بوده و ۹ ماهه به ۱۴۰۶ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه قبل ۱۳۰۲ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0