کدال۳۶۰
1399/08/18
16:34
#قشرین #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه الف) منتهی به سال مالی 1400/06/31 شرکت صنعتی و...

#قشرین


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلا منتشر شده است - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان
۱۳۹۹-۰۸-۱۸ ۱۶:۳۴:۵۳ (۶۹۰۲۵۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0