کدال۳۶۰
1401/05/31
17:14
#سمگا #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شرکت گروه سرمای...

#سمگا


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلا منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۷:۱۴:۴۵ (۹۲۷۵۳۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0