تحلیل با سید علی محسنی
1399/08/12
19:09
#مهم محمود گوردزی معاون بورس تهران در گفت و گو با بورس 24 :در صورت تائید هیات مدیره ، 5 تا 10 دقیقه از تایم پیش گشایش به حالت No Cancellation در م...

#مهممحمود گوردزی معاون بورس تهران در گفت و گو با بورس ۲۴ :در صورت تایید هیات مدیره ، ۵ تا ۱۰ دقیقه از تایم پیش گشایش به حالت No Cancellation در می آید.

انتهای خبر

0
0