کارگزاری آبان
1401/06/01
07:35
📊#چفیبر اطلاعیه 1401/05/31 *توليد فيبر ايران* شرکت اصلی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) مبلغ 28 ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. 2...

📊#چفیبر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱


*تولید فیبر ایران*


شرکت اصلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) مبلغ ۲۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۰ درصد کاهش سود نسبت به گزارش حسابرسی نشده۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) سود هر سهم تلفیقی مبلغ ۲۴ ریال محقق گردید.


۲۵ درصد کاهش سود نسبت به گزارش حسابرسی نشده
انتهای خبر

0
0