حامیان بورس ایران
1399/10/07
10:33
نبض بازار گروه #خودرویی: 🟩 #خپارس صف خرید 🟩 #خزامیا مثبت ۲+ و رو به بالا

نبض بازار گروه #خودرویی:🟩 #خپارس صف خرید


🟩 #خزامیا مثبت ۲+ و رو به بالاانتهای خبر

0
0