آواتحلیل
1399/08/18
11:30
#بورس_کالا آلومینیوم المهدی 600 تن شمش آلومینیومی با قیمت 54508 تومان عرضه و 25 تن آن با همان قیمت معامله شد.

#بورس_کالا


آلومینیوم المهدی


۶۰۰ تن شمش آلومینیومی با قیمت ۵۴۵۰۸ تومان عرضه و ۲۵ تن آن با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0