بورس۲۴
1401/02/31
15:28
اخذ مجوز جدید در «وسالت»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، بانک قرض الحسنه رسالت از مجوز فعالیت در بازار بین بانکی خبر داد.

اخذ مجوز جدید در «وسالت»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک قرض الحسنه رسالت از مجوز فعالیت در بازار بین بانکی خبر داد.

وسال
انتهای خبر

0
0