کارگزاری سهام بارز
1400/05/24
14:45
#فملی 📍 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 📣 گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 200,0...

#فملی📍 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه📣 گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ( ۱۰۰ درصدی ) از محل سود انباشته به منظور تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه در دست اجرا ، جبران بخشی از مخارج سرمایه ای انجام شده در شرکت های سرمایه پذیر و تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت تامین وانتقال آب خلیج فارس که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

انتهای خبر

0
0