اخبار سایت بورس تهران
1400/09/16
14:48
بازگشایی و توقف نمادهای معاملاتی مورخ ۱۶ آذر ماه

بازگشایی و توقف نمادهای معاملاتی امروز سه شنبه مورخ ۱۶ آذر ماه اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران به نقل از مدیریت عملیات بازار، طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir توقف نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (وساخت۱)، با توجه به عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت حداکثر برای ۲ روز کاری ادامه می یابد.


توقف نمادهای معاملاتی (حتاید)،(کخاک)


در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های تاید واتر خاورمیانه(حتاید) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور اصلاح اساسنامه، صنایع خاک چینی ایران(کخاک) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه، متوقف خواهند شد.


توقف نماد (وساخت۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب


نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (وساخت۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور ۶۰ دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.


تعلیق نماد معاملاتی (غنوش۱)


طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت نوش‌مازندران (غنوش۱) حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ تعلیق شد.


توقف نماد (کماسه۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف


نماد معاملاتی شرکت تامین ماسه ریخته‌گری (کماسه۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.


توقف نمادهای (مرقام۱) (غدام۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب


نماد معاملاتی شرکت های ایران‌ارقام (مرقام۱) و خوراک دام پارس (غدام۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.


حراج مجدد نمادهای معاملاتی (ثامید)،(دجابر)،(سدشت)


نماد معاملاتی شرکت های توسعه و عمران امید(ثامید)، داروسازی جابر ابن حیان(دجابر)، صنایع سیمان دشتستان(سدشت) با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.


حراج مجدد نمادهای معاملاتی (وصندوقح)،(رکیشح)،(جمح)


نماد معاملاتی حق تقدم عادی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری(وصندوقح)، حق تقدم استفاده نشده شرکت های کارت اعتباری ایران کیش(رکیشح)و پتروشیمی جم(جمح) با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.


بازگشایی نمادهای معاملاتی (بموتو)،(ثبهساز)


نماد معاملاتی شرکت های موتوژن(بموتو)، بهساز کاشانه تهران(ثبهساز) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.


بازگشایی نمادهای معاملاتی(دروز)،(وساپا)،(خاذین)،(کدما)،(مرقام)،(غدام)


نماد معاملاتی شرکت های روز دارو(دروز)، گروه سرمایه گذاری سایپا(وساپا)، سایپا آذین(خاذین)، معدنی دماوند(کدما)، ایران ارقام(مرقام)، خوراک دام پارس(غدام)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'ب' با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند.


بازگشایی نماد معاملاتی (جم پیلن)


نماد معاملاتی شرکت پلی پروپیلن جم(جم پیلن) با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیئت مدیره، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. همچنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال ( codal.ir ) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.


بازگشایی نماد معاملاتی (شاملا)


نماد معاملاتی شرکت معدنی املاح ایران(شاملا) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت بااستفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.همچنین طبق اعلام شرکت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ثبت نخواهد شد و سود نقدی مصوب مجمع به سرمایه جدید حق تقدم های حاصل از افزایش سرمایه تعلق نمی گیرد. همچنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال ( codal.ir ) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.


بازگشایی نماد معاملاتی (ولساپا)


نماد معاملاتی شرکت لیزینگ رایان سایپا(ولساپا) پس از برگزاری مجامع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه و عمومی عادی به طور فوق العاده مبنی بر انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. همچنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال ( codal.ir ) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.


انتهای خبر

0
0