کدال۳۶۰
1401/04/01
12:58
#وپارس #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - درآمد حاصل از سود سهام گروه مالی پارسیان- گروه ب) منتهی به سال مالی 1400/12/29 شرکت بانک پا...

#وپارس


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - درآمد حاصل از سود سهام گروه مالی پارسیان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت بانک پارسیانشرح رویداد:


پیرو تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ گروه مالی پارسیان ، مبنی بر تقسیم مبلغ ۷.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۲۵۰ ریال ) سود بین سهامداران و با عنایت به اینکه ۹۹.۹۹ درصد از سهام گروه مالی پارسیان (تعداد ۲۹.۹۹۹.۹۸۴.۰۰۰ سهم )متعلق به بانک پارسیان می باشد،مبلغ ۷.۴۹۹.۹۹۶ میلیون ریال درآمد حاصل از سود سهام در دفاتر بانک پارسیان شناسایی گردید.
۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۲:۵۹:۴۶ (۹۰۰۳۸۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0