بورس پرس
1401/03/21
00:00
برنامه افزایش سرمایه ۵۰۰، ۷۸ و ۲۶ درصدی سه شرکت فرابورسی

سه شرکت فرابورسی از برنامه افزایش سرمایه ۵۰۰، ۷۸ و ۲۶ درصدی از سه محل سود انباشته، آورده نقدی سهامداران و تجدید ارزیابی دارایی ها خبر دادند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، سه شرکت بیمه حافظ ، بهمن لیزینگ و بیمه کارآفرین به ترتیب از برنامه افزایش سرمایه ۵۰۰، ۷۸ و ۲۶ درصدی از سه محل سود انباشته، آورده نقدی سهامداران و تجدید ارزیابی دارایی ها خبر دادند.


براین اساس، "وحافظ" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۵۰ به ۳۰۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از دو محل آورده نقدی سهامداران و تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال خواهد شد تا صرف اصلاح ساختار مالی شود.


همچنین "ولبهمن" درصدد است سرمایه فعلی را از ۱۸۰ به ۳۲۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته اعمال خواهد شد تا قادر به اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت های مالی ، جلوگیری از خروج نقدینگی و افزایش حجم فعالیت عملیات لیزینگی با هدف افزایش سودآوری شود.


در این میان، "وآفری" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۹۵۰.۴ میلیارد به ۱.۲ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، افزایش سهم نگهداری، گسترش بازار اتکائی قبولی، افزایش توانگری مالی و افزایش سرمایه گذاری در صنایع مختلف اعمال خواهد شد.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیام


انتهای خبر

0
0