تحلیل با سید علی محسنی
1399/10/04
15:11
#خچرخش پیشرفت خوبی کرده سهمی که در 5 ماهه 927 و در شهریور 246 میلیارد ریال و مهر 362 میلیارد ریال و ابان 292 میلیارد ریال فروش داشته و حالا اذر ...

#خچرخش پیشرفت خوبی کرده سهمی که در ۵ ماهه ۹۲۷ و در شهریور ۲۴۶ میلیارد ریال و مهر ۳۶۲ میلیارد ریال و ابان ۲۹۲ میلیارد ریال فروش داشته و حالا اذر با افزایش نرخ به ۴۳۴ میلیارد ریال رسیده


جمعا ۹ ماهه ۲۳۴۱ فروش داشت در مدت مشابه این عدد ۷۸۹ میلیارد ریال بوده ورشد خوب داشته استانتهای خبر

0
0