تحلیل برای سود
1400/12/23
08:28
قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV | 📆 1400/12/22 ♦️نماد P/NAV 1️⃣- وپترو ...

قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۴۰۰/۱۲/۲۲♦️نماد P/NAV۱️⃣- وپترو ۳۶٪۲️⃣- پترول ۳۷٪۳️⃣- تاپیکو ۵۴٪۴️⃣- پارسان ۵۵٪

انتهای خبر

0
0