آتی کالا
1399/08/12
08:11
پسته آذر و درگیر در محدوده 169000-171000، که در صورت صعود، اهداف 173000-175000 را به دنبال دارد و در صورت اصلاح با حمایت 166000-167000 مواجه است.@p...

پسته آذر و درگیر در محدوده ۱۶۹۰۰۰-۱۷۱۰۰۰، که در صورت صعود، اهداف ۱۷۳۰۰۰-۱۷۵۰۰۰ را به دنبال دارد و در صورت اصلاح با حمایت ۱۶۶۰۰۰-۱۶۷۰۰۰ مواجه است.@parvintorki


https://t.me/Donyaye_Atiانتهای خبر

0
0