نبسا
1399/09/19
12:45
"درصد گردش نقدینگی در بازار سرمایه امروز: 1399/09/19" سایر گروهها 24% | خودرو 15% بانكها 12% | فلزات اساسي 10% فراورده نفتي 8% ...

"درصد گردش نقدینگی در بازار سرمایه


امروز: ۱۳۹۹/۰۹/۱۹"


سایر گروهها ۲۴٪ | خودرو ۱۵٪


بانکها ۱۲٪ | فلزات اساسی ۱۰٪


فراورده نفتی ۸٪ | شیمیایی ۶٪


چند رشته ای ص ۶٪ | سرمایه گذاریها ۴٪


مواد دارویی ۴٪ | سیمان ۳٪


غذایی بجز قند ۳٪ | بیمه ۳٪

انتهای خبر

0
0