کارگزاری آبان
1401/02/05
11:06
📈بیشترین حجم معاملات شستا 415 میلیون سهم کرمان 287 میلیون سهم خگستر 260 میلیون سهم فاراک 245 میلیون سهم فاذر 184 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


شستا ۴۱۵ میلیون سهم


کرمان ۲۸۷ میلیون سهم


خگستر ۲۶۰ میلیون سهم


فاراک ۲۴۵ میلیون سهم


فاذر ۱۸۴ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0