چارت های رامین جعفری
1400/04/23
13:44
#شاخص کل با یه حرکت رو به بالا به سمت مقاومت 1320 حرکت کردیم بازار از اون روند نزولی خارج شده و بالای ابر کومو تثبیت شده است و اگه 1320 رو بزنیم به...

#شاخص کل با یه حرکت رو به بالا به سمت مقاومت ۱۳۲۰ حرکت کردیم بازار از اون روند نزولی خارج شده و بالای ابر کومو تثبیت شده است و اگه ۱۳۲۰ رو بزنیم به سمت ۱۵۳۰ حرکت خواهیم کرد مسیر احتمالی مشخص شده استانتهای خبر

0
0