ذره‌بین بازار
1399/09/17
10:19
# شاوان مقاومت رو رد میکنه عرضه ها طبیعه برا یه سود که تو عکس مشخصه با ریسک بالا و مسولیت خودتوننن

# شاوان مقاومت رو رد میکنه عرضه ها طبیعه برا یه سود که تو عکس مشخصه با ریسک بالا و مسولیت خودتونننانتهای خبر

0
0