بولتن اقتصادی
1399/08/18
21:52
#فوری ▫️جو بایدن: به توافق اتمی با ایران بدون تضمین درباره فعالیت های موشکی و حمایت از فعالیت های مخرب منطقه ای ایران باز نخواهیم گشت./ ایرنا

#فوری▫️جو بایدن: به توافق اتمی با ایران بدون تضمین درباره فعالیت های موشکی و حمایت از فعالیت های مخرب منطقه ای ایران باز نخواهیم گشت./ ایرنا

انتهای خبر

0
0