بورس۳۶۵
1399/08/12
21:09
💰 ارزش معاملات خرد از ابتدای مهر ماه تا امروز ارزش معاملات خرد امروز به نزدیک 5172 میلیارد تومان بود ................................. 《تاریخ...

💰 ارزش معاملات خرد از ابتدای مهر ماه تا امروزارزش معاملات خرد امروز به نزدیک ۵۱۷۲ میلیارد تومان بود
.................................《تاریخ: دوشنبه ۱۲ آبان ماه》🔹آدرس کانال تلگرام ما :
انتهای خبر

0
0